Shenzhen Shihong Hong Optoelectronics Co., Ltd.

深圳市时宇虹光电股份有限公司

地址:深圳市南山区粤海街道软件产业基地4A210[总部]

Email:sales@syhdee.com

电话:4006-755-086 0755-23088266/0755-23281122

传真:0755-23122125

惠州工厂

地址:惠州市水口镇中心工业大道纵二路8号时宇虹光电科技园

Email:sales@syhdee.com

电话:0752-5306888

传真:0752-5306899

Message
Message
Name:
Phone:
Email:
Content: